replika saat rolex replica replicas relojes rolex replica relogio replica replica watches rolex replica replica watches replica watches richard mille replica

Vaandel

Sinds de oprichting van onze vereniging werden 4 vaandels officieel in gebruik genomen. Deze vaandels zijn als het ware het symbool van onze vereniging, en uiteraard in die zin ook een vaste waarde bij optochten, concerten, en andere activiteiten.

Het vierde en laatste vaandel dateert van 1983 en is vervaardigd uit nylon. Het ontwerp is van de hand van de heer Etienne Van Lysebetten, gewezen muzikant van onze vereniging. Op de blauwe vlag, met afmetingen 1,32 m x 1,32 m, staat een afbeelding opgenomen van een muziekinstrument met daarboven een kroon (verwijzende naar onze Koninklijke titel). Met gouden letters staat links 'Koninklijke' en rechts 'Volksfanfare'. Vlak onder het instrument staat dan weer de naam van onze vereniging opgenomen in sierlijke letters. De vlag vermeldt daarenboven nog het stichtingsjaar en de ingebruikname van dit vaandel, meer bepaald respectievelijk '1848' en '1983'.